Skip to main content

Freight Tracking System


Binnen de automobielsector staat Toyota gekend voor zijn just-in-time manier van werken. Tijdens het productieproces willen ze steeds zo weinig mogelijk onderdelen in voorraad hebben in hun fabrieken. Om dit te verwezenlijken hebben ze op de Europese markt een team dat zich enkel focust op de logistieke planning rond deze onderdelen. Omdat de realiteit de nodige uitdagingen met zich mee brengt, zijn er hierdoor regelmatig problemen (denk hierbij aan files, pannes van vrachtwagens, …) met het tijdig aanleveren van juiste onderdelen. Hierdoor kan de productielijn stilvallen, met alle gevolgen van dien.

Toyota

Uitdaging

Tijdens dit project hebben we op een geautomatiseerde manier de logistieke planning uit reeds bestaande back-office applicaties uitgelezen. Deze planning werd dan real-time up to date gehouden via GPS-trackers die op de trucks werden geïnstalleerd. Zo weten we tot op de minuut nauwkeurig waar bepaalde goederen zich bevinden. Indien er dan uitzonderlijke situaties plaatsvonden, konden we dit tijdig rapporteren aan het logistiek team zodat ze de nodige maatregelen konden treffen om de onderdelen alsnog tijdig in de correcte fabriek te laten leveren.

Op expliciete vraag van de klant hebben we tijdens dit project behaviour driven development geïntroduceerd. Dit ging niet zonder slag of stoot, maar door de nodige aandacht hieraan te besteden hebben we dit tot een succesvol einde gebracht.

Oplossing

 

In dit project nam Refleqt de verantwoordelijkheid om de functionele analyse uit te werken. Dit gebeurde in heel nauwe samenwerking met een product owner die uit het logistieke team van de klant kwam. Op een behaviour driven development (BDD) manier werkten we zo een set van features en scenario’s uit die de volledige applicatie functioneel omschreven. Dit diende op zijn beurt dan weer als input naar het development team en vormde de basis van de testing.

 

In het test proces hebben we de BDD-lijn helemaal doorgetrokken en vormden deze features en scenario’s de basis voor onze geautomitiseerde testen. Met behulp van Cucumber, Swagger-Codegen en op maat ontwikkelde frameworks zijn we er zo in geslaagd om een uitgebreide regressie test set te automatiseren. Dit werd geïntegreerd in de continuous integration pipeline, die gebaseerd was op Bamboo. Ten slotte voerden we ook een uitgebreide performantie analyse uit met behulp van jMeter.

Voor het eerst een volledig event based CQRS-systeem met hoge volumes aan data geautomatiseerd testen zorgde voor de nodige uitdaging. Desondanks zijn we erin geslaagd om een automated coverage te behalen van boven de 90%!