Overslaan en naar de inhoud gaan

Freight Tracking System


Toyota is binnen de automobielsector gekend voor zijn precieuze manier van werken. Zij streven ernaar om tijdens het productieproces zo weinig mogelijk onderdelen op voorraad te hebben in de fabrieken. Hiervoor hebben ze een toegewijd team dat zich focust op de Europese markt en de nodige uitdagingen omzeilt (files, pannes, …) om de productielijn draaiende te houden.  

Toyota

Uitdaging

De wens van de klant was het in kaart brengen en automatiseren van de huidige logistieke planning. Momenteel gebeurde dit via telefonisch contact en ouderwetse back-office applicaties. Door de informatie uit bestaande applicaties te halen, probeerden we het logistieke plaatje in kaart brengen.

De bedoeling was om afwijkingen in de planning, die vaker voorkwamen dan verwacht, te reduceren. Via GPS-tracking op de vrachtwagens konden we de planning in real time visueel weergeven en zo de goederen gericht opvolgen.

Op expliciete vraag van de klant hebben we behaviour driven development geïntroduceerd. Door de nodige aandacht aan BDD te besteden, was dit een succesvol verhaal.

Oplossing

Refleqt stond in voor de functionele analyse en het opzetten van de geautomatiseerde testen. Samen met de product owner van de klant, werkten we op een Behaviour Driven Development (BDD) manier features en scenario’s uit die de applicatie functioneel omschreven. Dit gebruikten we als input voor het development team en als basis voor het uitwerken van de testen.

Met behulp van Cucumber, op maat ontwikkelde frameworks en Swagger-Codegen slaagden we erin om een uitgebreide regressie test set te automatiseren. Dit integreerden we in een continuous integration pipeline, ondersteund door Bamboo. De hoeveelheid data aanwezig in het systeem leidde ons tot een performantie analyse met behulp van jMeter zodat we de stabiliteit konden garanderen.

Een eerste maal testen schrijven voor een volledig event based CQRS-systeem met hoge datavolumes vormde een interessante uitdaging. We slaagden erin om een automated coverage boven 90% te halen!